Svátek má: Přemysl

Komentáře

Miloš Zeman.

prezident České republiky

Prezident republiky udělí státní vyznamenáníPrezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2021 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o obranu, bezpečnost státu a občanů, vynikající bojovou činnost, významné proslavení vlasti v zahraničí, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidského života, za hrdinství a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti hospodářské, vědy, kultury, umění, výchovy, školství a sportu.
 
Prezident republiky udělí a propůjčí státní vyznamenání v řádovém dni 1. ledna 2022.
 
Prezident republiky se rozhodl ocenit tyto osobnosti:
 
Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy herečku Mgr. Jiřinu Bohdalovou, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění,
 
Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy britského politika a diplomata, spisovatele Alfreda Duff Coopera, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch ČR,
 
Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, vojenského letce, důstojníka československé armády a letectva genmjr. in memoriam Alexandera Hesse, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost,
 
Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy, in memoriam, podnikatele Ing. Petra Kellnera, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti hospodářské,
 
Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy bývalého vojenského pilota a kosmonauta, bývalého poslance EP Ing. Vladimíra Remka, za významné proslavení vlasti v zahraničí,
 
Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam, vojáka, lékaře a epidemiologa, zakladatele moderní československé epidemiologie prof. MUDr. Karla Rašku, DrSc., za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva,
 
Medailí Za hrdinství velvyslance ČR v Afghánistánu genpor. v.v. Ing. Jiřího Balouna, Ph.D., MSc., za hrdinství,
 
Medailí Za hrdinství velitele jednotky vojenské policie přidělené k ochraně velvyslanectví ČR v Afghánistánu kpt. Zdeňka Poula, za záchranu lidského života,
 
Medailí Za hrdinství, in memoriam, vojákyni št. prap. Michaelu Tichou, za hrdinství v boji,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně majitele společnosti Marlenka international, s.r.o., Gevorga Avetisjana, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně bývalého velitele praporu rychlého nasazení mírových sil OSN brig. gen. v.v. Ing. Karla Blahnu, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně psychiatra, prozaika, básníka, překladatele, dramaturga a scénáristu MUDr. Jana Cimického, CSc., za zásluhy o stát v oblasti kultury,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně sportovního podnikatele, manažera a funkcionáře doc. PhDr. Miroslava Černoška, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti sportu,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně, in memoriam, filmového a televizního režiséra Františka Filipa, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně právníka, spisovatele a novináře JUDr. Pavla Foltána, za zásluhy o stát,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně starostu Školského spolku Komenský Ing. Karla Hanzla, za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně, in memoriam, válečného veterána, podnikatele, hoteliéra, iniciátora kulturního života a filantropa plk. Ing. Jana Horala, MBE, za zásluhy o stát v oblasti kultury,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně, in memoriam, československého odboráře a politika Roberta Kleina, za zásluhy o stát,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně, in memoriam, malíře, grafika a ilustrátora Vladimíra Komárka, za zásluhy o stát v oblasti umění,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně politika Mgr. Václava Krásu, za zásluhy o stát,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně judistu, sportovce Lukáše Krpálka, za zásluhy o stát v oblasti sportu,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně historika období 19. a 20. století prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc., Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně bývalého náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR gen. Ing. Milana Maxima, za zásluhy o stát,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně, in memoriam, ekonoma, profesora Univerzity Karlovy prof. Ing. Michala Mejstříka, CSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně odborníka v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc., za zásluhy o stát v oblasti hospodářské,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně přímého účastníka bojů Pražského povstání na konci II. sv. války, čsl. stíhacího letce plk. v.v. Emila Šneberga, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně archiváře a historika Mgr. Vojtěcha Šustka, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti kultury,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně hudebního producenta a skladatele Karla Vágnera, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění,
 
Medailí Za zásluhy I. stupně textaře a hudebníka Pavla Žáka, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.